وب سایت شخصی محسن آقاياري هير  • برنامه ريزي و مديريت روستايي

  • ارتباطات روستایی (حمل و نقل – فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)

  • كاربرد نظام اطلاعات جغرافيايي (GIS) در برنامه ريزي روستایی

  • کاربرد مدلها و تكنيكها در تحليل و برنامه ريزي روستایی

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد