وب سایت شخصی احمد نعمت الهي1- تخصص در شناسایی و تاکسونومی انگلهای مختلف انسان و حیوانات

2-  مهارت در رنگ آمیزی و مونته کردن نمونه های انگلی

3- مهارت در ایجاد آلودگیهای تجربی جهت مطالعات پژوهشی 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد