وب سایت شخصی داود بهبوديزمینه های تخصصی
 • اقتصاد منابع
 • اقتصاد محیط زیست
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد نفت و نیرو
 •  
 • حسابداری اجتماعی
 • مدل های تعادل عمومی
 • الگوهای داده ستانده
 •  
 • برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی
 • برنامه ریزی ملی
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • بودجه عمومی دولت
 •       
 • تجارت بین الملل
 • مالیه بین الملل  
 • بازرگانی داخلی
 •      
 • سرمایه اجتماعی
 • فضای کسب و کار
 • بهره وری
 • اقتصاد دانش بنیان      
 • تجارت الکترونیکی
 •  
 • بازار کار و اشتغال
 •  
 • افتصاد ایران
 
*سوابق اجرایی و عضویت در شوراها و کمسیونها در خارج از دانشگاه: 
 
 
مشاور اقتصادی استاندار و سرپرست گروه مشاوران اقتصادی 1392 ادامه دارد
عضو شورای راهبری و تلفیق برنامه پنجم توسعه استان 1389- ادامه دارد
عضو هسته مطالعات هسته پژوهش سازمان امور اقتصادی و 1389- ادامه دارد
دبیر علمی همایش ملی امنیت وسرمایه گذاری 1388
عضو شورای پژوهش پارک علم و فناوری استان 1386- ادامه دارد
عضو هسته مطالعات هسته پژوهش سازمان بازرگانی 1384- ادامه دارد
عضو کارگروه امور اقتصادی و توليدی استان 1386-ادامه دارد
عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی 1386-ادامه دارد
عضو کمیته تدوین سند ملی توسعه تجارت الکترونیک 1384- 1383 
عضو کمیته تدوین سند ملی بخش بازرگانی برنامه چهارم 1384- 1383
عضو کمیته رشد، اشتغال و سرمايه‌گذاري برنامه چهارم 1383- 1382
عضو کمیته تجهيز منابع و يارانه برنامه چهارم 1383- 1382
عضو کمیته سرمایه گذاری خارجی برنامه چهارم 1383- 1382
عضو ستاد بودجه وزارت بازرگانی 1384- 1382
نائب رئیس کمیته برنامه ریزی توزیع وزارت بازرگانی 1384- 1382
نائب رئیس کمیته برنامه ریزی اصناف وزارت بازرگانی 1384- 1382
نائب رئیس کمیته برنامه ریزی استانها وزارت بازرگانی 1384- 1382
عضو شورای عالی برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت بازرگانی 1384- 1382 
رئیس کمیته جمعیت، اشتغال، آمایش و محیط زیست 1379- 1378
دبیر کمیته توسعه و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی 1379- 1375 
عضو شورای مشورتی استان آذربایجان شرقی 1379- 1378
عضو شورای تحقیق و تکنولوژی استان آذربایجان شرقی 1379-1375
 
 

 

 

 

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد