وب سایت شخصی محمد حسين جواري 1- ادبیات فرانسه.

 2- ادبیات تطبیقی (گرایش  فارسی - فرانسه).

  3- نقد و نظریه های ادبی معاصر  :( نقد جامعه شناختی - نقد محیط زیستی-  نقد جغرافیایی، دریافت ادبی و خوانش- نقد مضمونی - اتوبیوگرافی و اتوفیکسیون - مردم شناسی پدیده ادبی).

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد