وب سایت شخصی فرزاد کتيرائياپیدمیولوژی مولکولی قارچها

تشخیص مولکولی قارچها

کاندیدیازیس

مقاومت دارویی در قارچها

بیماریهای قارچی زئونوز

بیماریهای قارچی در دامپزشکی

جنبه های مولکولی فاکتورهای بیماریزا در قارچ

داروهای ضد قارچی جدید

بیماریهای قارچی در موارد نقص ایمنی

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد