وب سایت شخصی علي محمدخورشيددوست1) مطالعات زیست محیطی

2) مدل سازی های آماری در علوم زمینی (ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی)

3) توان سنجی اکولوژیکی

4) برآورد ریسک و مخاطرات محیطی (ژئومورفیک، آلودگی ها، اقلیمی)

 

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد