وب سایت شخصی محمد رضا مجتهديحقوق عمومی  تدریس و تالیف

حقوق بین الملل عمومی تدریس و تالیف

حقوق کار تدریس و تالیف و مشاوره

داوری بین المللی و داوری داخلی  تدریس و عمل

حقوق تامین اجتماعی تدریس مشاوره

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد