وب سایت شخصی محمد حسين رضائي مقدم1- مطالعات ژئومورفولوژی درزمینه:

- ژئومورفولوژی رودخانه ای و دشت های سیلابی

- فرسایش خندقی

- پژوهش های کارست

- ژئومورفولوژی کمی و تصویری

- ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها

- مورفو تکتونیک

2- سنجش از دور

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد