وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريس1-توسعه و کاربرد مدل های حرکت آب و املاح در محیط متخلخل

2- توسعه و کاربرد مدل های شبیه سازی سیستم پیوسته خاک گیاه اتمسفر (SPAC)  

3- توسعه و کاربرد مدل های تخمین تشعشع خورشیدی و تبخیر-تعرق 

4- مدلسازی رابطه عملکرد محصولات با تغییرات اقلیمی و خشکسالی  

5- کاربرد سنجش از دور (RS) و GIS در علوم آب، خاک و گیاه  

6- کاربرد نرم افزارهای دریافت، پیش پردازش و پردازش تصاویر MODIS  

7- مدل سازی دینامیکی رشد گیاهان، جذب آب و املاح   

8- طراحی سامانه های آبیاری سطحی، تحت فشار و کم فشار  

9- طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد