وب سایت شخصی نقي رستميزمینه های تحقیق و پژوهش مورد علاقه:

طراحی و بهبود عملکرد ماشین های الکتریکی

 (Design and Performance Improvement of Electrical Machines)

طراحی تحلیلی ماشین های شار شعاعی، شارمحوری، خطی

((Design of Axial-flux, Radial-Flux and Linear machines

تحلیل الکترومغناطیسی ماشین های الکتریکی با استفاده از نرم افزارهای الملن محدود

((Electromagnetic Analysis of Electrical Machines using Finite-Element Method (FEM)

کنترل پیشرفته ماشین های الکتریکی درایو

 (Drive and High-Performance Control of Electrical Machines)

توربین های بادی در زمینه طراحی ژنراتور های مناسب جهت استفاده در توربین های بادی و استخراج بیشترین انرژی از باد

(Design of Generators to be used in Wind turbines and Maximum Power Tracking)

خودروهای الکتریکی و هیبرید

(Electric and Hybrid Vehicles)

سیستمهای الکترومغناطیس خطی

(Linear Electromagnetic Systems)

تشخیص خطا در ماشین های الکتریکی

(Fault diagnosis in electrical machines)

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد