وب سایت شخصی پيمان باقري کلجاهيکنترل مبتنی بر پیش بینی مدل

کنترل چندمتغیره

کنترل فرآیند

کنترل تطبیقی

 

    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد