وب سایت شخصی محمدتقي ستاري  •  استفاده از روشهای بهینه سازی و شبیه سازی در بهره برداری بهینه از منابع آب
  •  استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی در مطالعات هیدرولوژیکی و منابع آب
  • استفاده از روش های داده کاوی در مطالعات خشکی، هیدرولوژیکی و تخصیص منابع آب
  •  استفاده از روش های داده کاوی و شبکه های عصبی مصنوعی در مطالعات مهندسی رودخانه و رسوب
  • استفاده از روش های داده کاوی و شبکه های عصبی مصنوعی در مطالعات مربوط به هیدرواقلیم

 نرم افزارهای مورد علاقه

  • Optimization Software: GAMS, WinQSB
  • ِِData Mining software: See5, Weka
  • Statistical Software: Minitab, SPSS, SYSTAT
  • Artificial Neural Network software: Nerosolution

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد