وب سایت شخصی جلال شيريآبیاری و زهکشی

تبخیر و تعرق

مدلسازی در مهندسی آب

هواشناسی کشاورزی

مدیریت منابع آب

زهکشی شهری

مدیریت پروژه

 

آشنایی با نرم افزارهای

GeneXproTools، MATLAB، NeuroSolutions، TreeNet، Discipulus، Weka، HYDRUS، STANMOD، EnDrain، WellDrain، WELLS، SATEM، SahysMod، Rain-Off، Seg-Reg، ComfReg، SaltMod، AugHole، Piezom، NSDEPTH، NSHEAD، NSABOVE، BACKWAT، INCEP، GUMBEL، Drainmode، SURDEV، SIRMOD، IPARM، SPSS، Minitab،ArcGIS، RapidMiner، SWMM, MOSCATT CROPWAT, OPTIWAT, NETWAT, STATISTICA  و

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد