وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچيالف)شیمی و تجزیه مواد غذایی

ب)تکنولوژی استخراج و فرآوری روغنهای خوراکی

ج) فرمولاسیون غذاهای سلامت افزای

د)نانوانکپسولاسیون ترکیبات زیست فعال

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد