وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضايي  • پردازش سیگنال آماری (Statistical Signal Processing)
  • حسگری فشرده (Compressed Sensing)
  • بازشناسي الگو و یادگیری آماری (Pattern Recognition and Statistical Learning)
  • پردازش سیگنال های بیولوژیکی (Biomedical Signal Processing)
  • رابط كاربري مغز-كامپيوتر (Brain-Computer Interface)
  • شبکه های حس گری زیستی (BioSensor Networks)
  • فیلترهای وفقی (Adaptive Filters)
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد