وب سایت شخصی محمد زادشکويان-         مدل سازی تحلیلی، تجربی و عددی فرایند ماشینکاری شامل نیرو، دما، ارتعاشات، توان مصرفی و غیره

-         کنترل و بهینه سازی فرایند ماشینکاری (اجرای سیستم های کنترل تطبیقی در ماشین های ابزار CNC)

-         پیش بینی  اندازه سایش و زمان وقوع شکست ابزار های برشی در حین فرایند ماشینکاری

-         مدل سازی تحلیلی، عددی و تجربی فرایندهای شکل دادن فلزات

-        تولید مواد ریز ساختار بکمک فرایندهای مختلف شکل دهی (تغییر شکل با کرنشهای بزرگSPD)

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد