وب سایت شخصی مهدي ضرغامي-    مدلسازی سیستمهای منابع آب

-    بهینه سازی و شبیه سازی

-    بررسی پویایی سیستمها

-    حكمرانی موثر در مدیریت آب

-    دیپلماسی آب: حل اختلاف در مسایل بین المللی

-    تصمیم گیری چند معیاره

-    بررسی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر اكولوژی

-    سازگاری با تغییر اقلیم

-    الگوریتمهای تكاملی

-    طراحی هوشمند شهری

-    رابطه آب و انرژی

-    بررسی قابلیت اعتماد زیرساختها

-    توسعه پایدار

-    مدیریت سبز شهری

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد