وب سایت شخصی احمد اسدزادهاحمد اسدزاده نویسندگان:
1378 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
نابرگشتي و امکان تأخير دو خصلت بازدارنده در سرمايه گذاري ايران عنوان مقاله:
نهمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

احمد اسدزاده نویسندگان:
1379 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
تجارت الکترونيکي و نقش آن در توسعه صادرات غيرنفتي عنوان مقاله:
ششمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي کشور نام مجله:
25-43 صفحات:
فایل PDF:

احمد اسدزاده نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
برآورد خط فقر غذائي در استان آذربايجان شرقي عنوان مقاله:
مجله دانشکده علوم انساني نام مجله:
3, 484-504 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد