وب سایت شخصی عليرضا فضل زادهعليرضا فضل زاده و مينا تجويدي نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مديريت انرژي در صنايع ايران: مطالعه موردي: رابطه علي بين مقدار برق مصرفي و ارزش افزوده صنايع کوچک عنوان مقاله:
مطالعات اقتصاد انرژي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

عليرضا فضل زاده و مهدي خاتمي نویسندگان:
1389 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
ويژگي هاي كارآفريني در بين دانشجويان دانشگاه هاي ايران آموزش كارآفريني در ايران عنوان مقاله:
اولين كنفرانس بين المللي مديريت و نوآوري نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

عليرضا فضل زاده - رحيم قادرپور نویسندگان:
1389/04/01 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي رابطه ريسک سيستماتيک با نرخ رشد سود تقسيمي و وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان مقاله:
نشريه دانشکده علوم انساني و اجتماعي (تاريخ) دانشگاه تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد