وب سایت شخصی رضا عبديعبدي، رضا؛ قاسم­زاده، ح.ر.؛ رنجبر، ا. و عجبشيرچي، ي. نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
طراحي، ساخت و ارزيابي سيستم اتوماسيون ارزيابي عملکرد ساز و کار تغذيه بذر دقيق کارها عنوان مقاله:
مجله علوم کشاورزي ايران جلد (2)39 نام مجله:
355-360 صفحات:
فایل PDF:

عبدي، رضا؛ قاسم­زاده، ح.ر.؛ رنجبر، ا. و عجبشيرچي، ي. نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
طراحي، شبيه سازي، ساخت و ارزيابي حسگر تعيين موقعيت بذر با قابليت تشخيص Front to Back Location بذر نسبت به کارنده در دقيق کارها عنوان مقاله:
چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين­هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

عبدي، رضا؛ قاسم­زاده، ح.ر.؛ رنجبر، ا. و عجبشيرچي، ي. نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي و تحليل روش­هاي ارزيابي عملکرد سيستم تغذيه بذر در رديف­کارها عنوان مقاله:
چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين­هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد