وب سایت شخصی محسن آقاياري هيرآقاياري هير، محسن و جمشيد عينالي نویسندگان:
1384 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
كاربرد فناوري اطلاعات در بازاريابي با تاكيد بر GIS و زيرساخت داده‌هاي فضايي عنوان مقاله:
دومين کنفرانس مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

آقاياري هير، محسن و يدالله بهمن پور نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
راهکارهايي براي تقويت و بومي سازي علم عنوان مقاله:
دومين همايش پژوهش و فناوري اطلاعات نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

آقاياري هير، محسن نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
تحليل هاي مکاني، جغرافياي کمي و فلسفه GIS عنوان مقاله:
فصلنامه گستره نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

1234567

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد