وب سایت شخصی جليل باباپور خيرالديندکتر جليل باباپور خيرالدين، دکتر سيد کاظم رسول زاده طباطبايي، دکتر جواد اژه اي، دکتر علي فتحي آشتياني نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي رابطه بين شيوه هاي حل مسأله و سلامت روانشناختي دانشجويان عنوان مقاله:
مجله روانشناسي نام مجله:
شماره 25، 16-3 صفحات:
فایل PDF:

دکتر جليل باباپور خيرالدين نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مقايسه مهارتهاي حركتي دانش آموزان نارساخوان و عادي عنوان مقاله:
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز نام مجله:
شماره 4 ، 7 صفحات:
فایل PDF:

دکتر جليل باباپور خيرالدين نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي رابطه بين شيوه هاي حل تعارض ارتباطي و سلامت روانشناختي دانشجويان عنوان مقاله:
فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز نام مجله:
شماره 4، 46-27 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد