وب سایت شخصی داود بهبوديداود بهبودي، حسين صادقي؛ نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
صندوق توسعه ملي : نهاد اصلاح ساختار اقتصادي عنوان مقاله:
همايش دو سالانه اقتصاد ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

داود بهبودي، بشيري و ... نویسندگان:
1384 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بهره وري بخش بازرگاني با رويکردهاي برنامه چهارم توسعه عنوان مقاله:
اولين همايش ملي بهره وري نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

داود بهبودي، بهزاد سلملني،افشين خليل پور نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي رابطه تقاضاي واسطه اي انرژي و رشد اقتصادي ايران عنوان مقاله:
ششمين همايش ملي انرژي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123456789

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد