وب سایت شخصی ولي دين پرسترضا شعباني - ولي دين پرست مهاجرت نویسندگان:
1389 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مهاجرت هنرمندان ايراني به عثماني اواخر دوره تيموريان عنوان مقاله:
فصل نامه علمي و پژوهشي تاريخ ايران و اسلام نام مجله:
55-79 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

ولي دين پرست نویسندگان:
1390 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
نقاشان صفوي و انتقال هنر نگارگري ايراني به عثماني( اوايل قرن دهم هجري) عنوان مقاله:
نامه ايران بعد از اسلام نام مجله:
34 صفحات:
فایل PDF:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    مقاله ها


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد