وب سایت شخصی محمد حسين جواريمحمد حسين جواري نویسندگان:
1377 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
جايگاه ترجمه در أدبيات تطبيقي بويژه در تئوري دريافت ادبي عنوان مقاله:
سومين كنفرانس بررسي مسائل ترجمه دانشكده تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمد حسين جواري نویسندگان:
1377 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
علل پيدايش رمان جديد (به زبان فرانسه) عنوان مقاله:
نشريه ي علمي پژوهشي دانشكده ي أدبيات و زبانهاي خارجي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمد حسين جواري نویسندگان:
1379 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
اشاره به ديدگاههاي زيباشناختي أفلاطون، كانت، هگل و علامه جعفري عنوان مقاله:
كنگره ي بين المللي بزرگداشت علامه جعفري دانشكده تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد