وب سایت شخصی داود مختاريداود مختاري نویسندگان:
1377 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
جايگاه ژئومورفولوژي دراستراتژي هاي نظامي عنوان مقاله:
جغرافيا،كاربردهاي امنيتي ودفاعي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

داود مختاري نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
سنجش از دورو كاربردآن در مطالعة اشكال ژئومورفولوژيكي پايكوهي،مورد نمونه:مخروط افكنه ها عنوان مقاله:
سنجش از دور و كاربرد آن در منابع طبيعي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

داود مختاري نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
گسل شمالي ميشو و نقش آن در مورفولوژي دامنة شمالي ميشوداغ (آذربايجان-ايران) عنوان مقاله:
زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد