وب سایت شخصی ابراهيم اصغري كلجاهيسيدمحسن حائري، سيد شهاب الدين يثربي، علي اروميه اي، ابراهيم اصغري نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي آبرفتهاي درشت دانه و سيماني شده تهران عنوان مقاله:
فصل نامه علوم زمين نام مجله:
2-14 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

محمد آذرافزا، عليرضا يار احمدي، ابراهيم اصغري کلجاهي نویسندگان:
1392 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
تحليل پايداري دامنه هاي سنگي درزه دار به روش بلوکهاي کليدي (مطالعه موردي: محدوده فلرهاي گاز فازهاي 6 تا 8 مجتمع گاز پارس جنوبي) عنوان مقاله:
نشريه زمين‌شناسي ژئوتکنيک نام مجله:
185-169 صفحات:
فایل PDF:

اميني بيرامي، ف.، اصغري کلجاهي، ا. و حاجي عليلوي بناب، م. نویسندگان:
1393 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
ارزيابي هوازدگي و فرسايش سنگهاي آذرآواري مخروطي شکل روستاي کندوان عنوان مقاله:
نشريه علمي و پژوهشي زمين شناسي مهندسي دانشگاه خوارزمي نام مجله:
11 صفحات:
فایل PDF:

12345678910

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد