وب سایت شخصی ابراهيم شعاريان ستاريابراهيم شعاريان نویسندگان:
1374 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مطالعه تطبيقي پرداخت بيعانه در قراردادها عنوان مقاله:
نشريه دانشکده علوم انساني دانشگاه تبريز نام مجله:
34 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

ابراهيم شعاريان نویسندگان:
1376 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مبناي فقهي و حقوقي قراردادهاي پيش فروش خودرو عنوان مقاله:
نشريه دانشکده علوم انساني دانشگاه تبريز نام مجله:
13 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

ابراهيم شعاريان نویسندگان:
1379 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده العقود تابعه للقصود عنوان مقاله:
نشريه کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد