وب سایت شخصی جعفرصادق عيوضلوJafar S. Eivazloo نویسندگان:
1096/05 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Topological minimality in first order topological structures عنوان مقاله:
9th seminar on geometry and topology نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

Jafar S. Eivazlooand R. Moshtaghnazm نویسندگان:
1395/06 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
A topological criterion for type completeness of definably complete ordered fields عنوان مقاله:
AIMC47 نام مجله:
1078-1080 صفحات:
فایل PDF:

Jafar S. Eivazloo and Mojtaba Moniri نویسندگان:
2001 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Using nets in Dedekind, monotone, or Scott incomplete ordered fields and definability issues عنوان مقاله:
Proceedings of the Ninth Prague Topological Symposium نام مجله:
195-203 صفحات:
فایل PDF:

12345

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد