وب سایت شخصی فرهمن فرخيفرهمن فرخي نویسندگان:
1995 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
The effects of Pre-reading Strategies on reading comprehension of Iranian EFL Learners عنوان مقاله:
Roshd (EFL Journal) نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

فرهمن فرخي نویسندگان:
1997 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Reading Strategies and Learning Outcomes عنوان مقاله:
Faculty of Letters & Humanities نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

فرهمن فرخي نویسندگان:
2005 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Revisiting the ambiguity of recasts عنوان مقاله:
Faculty of Letters & Humanities نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد