وب سایت شخصی محمد فاريابيدکتر محمد فاريابي ، دکتر سيد محمود حسيني نویسندگان:
1386 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
مدل تدوين ماموريت سازماني عنوان مقاله:
فصلنامه مديريت و توسعه نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

دکتر محمد فاريابي ، دکتر مجيد پسران قادر ، مهندس فرشيد اعظمي نویسندگان:
1386 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي شيوه هاي ارتقا سطح خدمت رساني به مشتريان و ارائه مدل پيشنهادي عنوان مقاله:
دومين کنفرانس بين المللي بازاريابي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

دکتر محمد فاريابي ، حسين عباسي نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
مهارت هاي خريد در منبع يابي از بازارهاي خارجي عنوان مقاله:
نخستين کنفرانس بين المللي مديريت خريد و تدارکات نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد