وب سایت شخصی غلامعلي پاشازادهغلامعلي پاشازاده نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
تمرکز بر روي خاورميانه عنوان مقاله:
خليج فارس و امنيت نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

غلامعلي پاشازاده نویسندگان:
1382 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
جايگاه نوين روسيه در تامين انرژي جهاني عنوان مقاله:
خليج فارس و امنيت نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

غلامعلي پاشازاده نویسندگان:
1385 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
رساله اي از ميرزا يوسف خان مستشارالدوله عنوان مقاله:
زمانه نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

1234567

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد