وب سایت شخصی حميدرضا قاسم زادهقاسم زاده، ح. ر. نویسندگان:
1372 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
مقدمه اي بر ارتباط دانشگاه با صنعت عنوان مقاله:
اولين كنگره سراسري توسعه ارتباط صنايع با مراكز آموزشي و پژوهشي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

قاسم زاده، ح. ر.، ا. داود آبادي، م. ر. نيشابوري، و م. مقدم نویسندگان:
1378 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
طراحي واحد بذر كار مركب به منظور استقرار بهينه كود در خاك عنوان مقاله:
دانش كشاورزي نام مجله:
122 - 109 :(4، 3)8 صفحات:
فایل PDF:

قاسم زاده، ح.ر. ، م. صفري، ا. رنجبر، و ع. آقاگلزاده نویسندگان:
1378 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
طراحي، ساخت و ارزيابي دينامومتر مالبندي عنوان مقاله:
دانش كشاورزي نام مجله:
82 - 73 :(4، 3)8 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد