وب سایت شخصی دکتر حسين پناهيحسين پناهي نویسندگان:
1375 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بيماري هلندي در ايران عنوان مقاله:
مجله دانشکده علوم انساني واجتماعي دانشگاه تبريز نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

حسين پناهي نویسندگان:
1376 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
مشکلات ساختاري در توسعه صادرات ايران عنوان مقاله:
دومين سمينار صادرات غير نفتي ، تبريز – ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

حسين پناهي نویسندگان:
1376 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
استراتژيهاي اشتغال زنان عنوان مقاله:
اولين سمينار مشارکت و اشتغال زنان ، دانشگاه تبريز – ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123456

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد