وب سایت شخصی هادي ولاديدهخدا فهيمه- فرونچي جواد - ولادي هادي نویسندگان:
2010 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Capacitive proximity sensor design tool based on finite element analysis عنوان مقاله:
Sensor Review نام مجله:
297-304 صفحات:
فایل PDF:

ولادي هادي - سيمز ريچارد- زو هلين نویسندگان:
April 2006 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Low-power high-extinction electrothermal MEMS iris VOA عنوان مقاله:
Euro Photonics نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

ولادي هادي -سيمز ريچارد و زو هلين نویسندگان:
Aug 2007 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Fibre pigtailed electrothermal MEMS iris VOA عنوان مقاله:
IEEE J. Lightwave technology نام مجله:
2159-67 صفحات:
فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد