وب سایت شخصی مسعود حاجي عليلوي بنابمسعود حاجي عليلو، فريبا بهروز سرند، هوشنگ کاتبي نویسندگان:
1391 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
بررسي مکانيسم رفتاري خاکهاي ماسه اي مسلح و غير مسلح زير پي نواري عنوان مقاله:
نشريه مهندسي عمران فردوسي نام مجله:
پذيرفته شده براي چاپ صفحات:
فایل PDF:

Haeri, S.M., & Hajialilue Bonab, M نویسندگان:
2000 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Microzonation of the City of Tabriz in Iran عنوان مقاله:
Asian Journal of Civil Engineering, Building and Housing Research Center نام مجله:
Vol.1, No.3, pp. 63-70 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

Haeri, S.M., & Hajialilue Bonab, M نویسندگان:
2001 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Vertical and Horizontal Microzonation by Microtremors Measurements عنوان مقاله:
Iranian Journal of Science of Technology, Shiraz University نام مجله:
Vol 25, No B4, pp. 709-715 صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

123456789

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد