وب سایت شخصی افشين حمدي پورعبدالرسول جوکار، افشين حمدي پور نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
نياز به تحول در برنامه هاي درسي کارشناسي کتابداري و اطلاع رساني عنوان مقاله:
کتابداري و اطلاع رساني استان قدس رضوي نام مجله:
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1333&Number=14 صفحات:
فایل PDF:

جعفر مهراد، افشين حمدي پور نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
پژوهشي دربارهء نشريات هستهء لاتين دانشکدهء علوم دانشگاه شيراز بر اساس قانون برادفورد و ديدگاه‌ استادان و محققان آن دانشکده عنوان مقاله:
علوم و فناوري اطلاعات نام مجله:
صفحات:
فایل PDF فایل PDF:

افشين حمدي پور و ابراهيم صادقي نویسندگان:
1383 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
ارزيابي کيفي وب سايتها: معيارها و ابزارها عنوان مقاله:
فصلنامه کتاب نام مجله:
188-193 صفحات:
فایل PDF:

1234567

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد