وب سایت شخصی ميرجواد موسوي‌نيا3. M. J. Mousevi Niya, A. Aghagolzadeh and M. A. Tinati نویسندگان:
2004 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Edge Detection by Combined Isotropic and Directional Wavelet Transforms عنوان مقاله:
Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz - in Farsi language نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

2. J. Musevi Niya, A. Aghagolzadeh, M. A. Tinati, M. H. Ghasemian نویسندگان:
2006 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Wavelet-Based Edge Detection Using Directional Wavelet Transform عنوان مقاله:
WSEAS Transactions on Signal Processing نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

1. D. Bashiri, A. Aghagolzadeh, J. Musevi Niya, and M. Nooshyar نویسندگان:
2009 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
A Novel Still Image Error Concealment Using Fragile Watermarking in Wireless Image Transmission and Packet-Switched Networks عنوان مقاله:
International Journal of Information and Communications Technology نام مجله:
23-34 صفحات:
فایل PDF:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد