وب سایت شخصی رضي اله جعفري جوزانيTaheri M. , Khazrai nia P. , Hemmat Zadeh F. نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Using Various Antigen Preparations To Produce Monoclonal Antibodies Against Bovine Leukemia Virus (BLV) gp51SU عنوان مقاله:
Iranian Journal of veterinary research نام مجله:
31-25 صفحات:
فایل PDF:

Nino-Soto MI, Jozani RJ, Bridle B, Mallard BA نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
CDNA microarray analysis of gene expression patterns in blood mononuclear cells of SLA-DRB1-defined Yorkshire pigs. عنوان مقاله:
Developmental Biology نام مجله:
325-321 صفحات:
فایل PDF:

M. I. Nino-Soto, R. Jafari Jozani, B. Bridle and B. A Mallard نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
Analysis of gene expression patterns by microarray hybridization in blood mononuclear cells of SLA-DRB1 defined Canadian Yorkshire pigs عنوان مقاله:
BMC Research Notes نام مجله:
7-1 صفحات:
فایل PDF:

1234

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد