وب سایت شخصی مهدي قاسمي کاکروديMehdi Ghassemi Kakroudi نویسندگان:
2003 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Mullite based refractories by Iranian andalusite عنوان مقاله:
Proceeding of Iran’s first int’l steel and mines industries froum نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

M. Ghassemi Kakroudi, T. Chotard, M. Huger نویسندگان:
2006 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Comportement endommageable du béton réfractaires عنوان مقاله:
Proceeding of Matériaux 2006 نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

M. Ghassemi Kakroudi, T. Chotard, M. Huger نویسندگان:
2007 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Mechanical behavior of andalusite based refractory castable عنوان مقاله:
Proceeding of 6th Iranian ceramic congress نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد