وب سایت شخصی محمد خاکپورمحمد خاکپور نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
بررسي سيماي مظلومان در شاهنامه فردوسي عنوان مقاله:
کيهان فرهنگي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمد خاکپور نویسندگان:
1388 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
طنز در ديوان حافظ عنوان مقاله:
مجموعه مقالات انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمد خاکپور نویسندگان:
اسفند 89 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
نقد و بررسي شعر جديد مذهبي يکي از بدنه هاي قدرتمند ادبيات پايداري عنوان مقاله:
سومين همايش ادبيات پايداري کرمان نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد