وب سایت شخصی ليلي فرزين وشLeili Farzinvash and Mehdi Dehghan نویسندگان:
- تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
A Cross Layer Approach for Multi-Layer Multicasting in Multi-Channel Multi-Radio Wireless Mesh Networks with Network Coding عنوان مقاله:
International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing نام مجله:
Article in Press صفحات:
فایل PDF:

Zahra Aghazade, Nazanin Dehghani, Leili Farzinvash, Razieh Rahimi, Abolfazel AleAhmad, Hadi Amiri, and Farhad Oroumchian نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Fusion of Retrieval Models at CLEF 2008 Ad-Hoc Persian Track عنوان مقاله:
CLEF 2008 Ad Hoc Persian Track نام مجله:
97-104 صفحات:
فایل PDF:

Leili Farzinvash and Mehdi kargahi نویسندگان:
2009 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
A Scheduling Algorithm for Execution-Instant Sensitive Real-Time Systems عنوان مقاله:
RTCSA نام مجله:
511-518 صفحات:
فایل PDF:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد