وب سایت شخصی ليلي محمد خانليزهرا عليزاده - ليلي محمد خانلي - آياز عيسي زاده نویسندگان:
1390 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
کشف منبع در محيط هاي گريد با استفاده از خوشه بندي منابع با بهينه سازي مارکوف عنوان مقاله:
کنفرانس بين المللي شهروند الکترونيک و تلفن همراه نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

زينب ناظري - ليلي محمد خانلي نویسندگان:
1390 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
استراتژي جستجوي محلي براي حل مساله زمانبندي پروژه عنوان مقاله:
هفدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

ليلي محمد خانلي - صبا ايزدخواه نویسندگان:
1391 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
روشي پويا براي تشخيص ناهنجاري در شبکه هاي اقتضايي متحرک مبتني بر پروتکل AODV عنوان مقاله:
نهمين کنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد