وب سایت شخصی محمد علي لطف اللهي يقينمحمد علي لطف اللهي يقين نویسندگان:
1376 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
احتمال دو بعدي ارتفاع و پريود امواج تصادفي دريا تحت شرايط وقوع در يك سازه تانكر شكل شناور مهار شده عنوان مقاله:
سومين كارگاه تخصصي سازه هاي دريائي، دانشگاه صنعتي شريف، مهرماه نام مجله:
6 صفحات:
فایل PDF:

محمد علي لطف اللهي يقين و سعيد معروفي نویسندگان:
1380 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
تاثير بكارگيري مواد مضاف در كاهش خوردگي آب درياچه اروميه روي بتن آرمه،“ اولين همايش درياچه اروميه، قابليتها و نقش آن در توسعه، عنوان مقاله:
دانشكده فني دانشگاه اروميه، 14 الي 16 شهريور نام مجله:
6 صفحات:
فایل PDF:

محمد علي لطف اللهي يقين و جمال الدين كريمي نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
بررسي رفتار قابهاي مركب بتني مسلح در برابر زلزله به روش اجزاء محدود، عنوان مقاله:
اولين كنفرانس ايمن سازي و بهسازي سازه ها، دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك تهران)،، 18-16ارديبهشت ماه، نام مجله:
7 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد