وب سایت شخصی محمد رضا مجتهديمحمدرضا مجتهدي نویسندگان:
1370 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
شناخت اجمالي حقوق تجارت دريايي و تاريخچه آن عنوان مقاله:
نشريه کانون وکلاي دادگستري آذربايجان نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمد رضا مجتهدي نویسندگان:
1375 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
فن مذاکره عنوان مقاله:
مجله دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

محمدرضا مجتهدي نویسندگان:
1377 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
سيري در ديپلماسي و تحول تاريخي آن عنوان مقاله:
نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تبريز شماره 169 نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345678

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد