وب سایت شخصی محسن پورعبادالهان کويچنادر مهرگان، حسين اصغرپور، رويا صمدي و محسن پورعبادالهان کويچ نویسندگان:
1388 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
رابطه حداقل دستمزد با توزيع درآمد در ايران عنوان مقاله:
مجله رفاه اجتماعي نام مجله:
45 – 64 صفحات:
فایل PDF:

هوشنگ تقي‌زاده، محسن پورعبادالهان کويچ و داود ابوطالبي نویسندگان:
1388 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
خصوصي‌سازي در شركت سهامي مخابرات آذربايجان ‌شرقي و نقش آن در كاهش هزينه‌ها عنوان مقاله:
مجله دانش و توسعه نام مجله:
201 – 218 صفحات:
فایل PDF:

محسن پورعبادالهان کويچ، حسين اصغرپور، فيروز فلاحي و حسن عبدي نویسندگان:
1388 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
نقش سرمايه انساني در صادرات زيربخش‌هاي صنعتي محصولات شيميايي و فلزات اساسي ايران عنوان مقاله:
مجله سياست‌گذاري اقتصادي نام مجله:
99 – 122 صفحات:
فایل PDF:

12345678

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد