وب سایت شخصی محمود محصل فقهيS. Ghavami, B. Abolhassani and M. Mohassel Feghhi نویسندگان:
2007 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Performance Analysis of Linear MUDs and MMSE Precoding in WCDMA over Nonlinear Channels عنوان مقاله:
15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

M. Mohassel Feghhi and Bahman Abolhassani نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
Incremental Redundancy Cooperative Coding using Complementary Punctured Convolutional Codes with Receive Diversity in Nakagami Fading Environments عنوان مقاله:
International Symposium on Telecommunications (IST) نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

S. Ghavami, M. Mohassel Feghhi and B. Abolhassani نویسندگان:
2008 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
BER Analysis of a Downlink MIMO WCDMA System using Antenna Selection in Transmitter and MRC plus LDD in Receiver over Correlated Nakagami-Fading Channels عنوان مقاله:
International Symposium on Telecommunications (IST) نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:

12345

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد