وب سایت شخصی محمد سلماسي زادهمحمد سلماسي زاده نویسندگان:
1378 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
روستايي سرسبز به نام تهران (توصيف تهران قرن 7ق در کتاب آثار البلاد و اخبار العباد زکرياي قزويني) عنوان مقاله:
خبرنامه تهران نام مجله:
5-4 صفحات:
فایل PDF:

محمد سلماسي زاده نویسندگان:
1379 تاریخ انتشار:
مقالات كنفرانس نوع مقاله:
هماي اقبال و صداي ادبار (روانشناسي ترس در دوران مغول با استناد به منابع دست اول اين دوره) عنوان مقاله:
هشتصدمين سال تهاجم مغولان به ايران - دانشگاه شهيد بهشتي نام مجله:
745-725 صفحات:
فایل PDF:

محمد سلماسي زاده نویسندگان:
19مهر79 تاریخ انتشار:
علمي ترويجي يا ساير نوع مقاله:
نخستين گرونده (نقلي از سيره ابن هشام) عنوان مقاله:
روزنامه آفتاب يزد نام مجله:
يادمان صفحات:
فایل PDF:

1234567

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد