وب سایت شخصی محمدتقي اعلميحسن زاده ،ي. اعلمي،م. نویسندگان:
1378 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مدل رياضي رسوبگذاري در مخازن سدها عنوان مقاله:
مجله دانشکده فني دانشگاه تبريز نام مجله:
شماره 23 صفحات:
فایل PDF:

اعلمي،م.حسن زاده،ي.فاخري فرد،ا نویسندگان:
1381 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
شبيه سازي رسوبگذاري در مخازن سدهاي ذخيره اي با استفاده از مدل لوله جريان عنوان مقاله:
مجله دانشکده فني دانشگاه تبريز. نام مجله:
شماره 28 صفحات:
فایل PDF:

حسن زاده،ي.فيضي،ا.اعلمي،م نویسندگان:
1387 تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
مقايسه نتايج مدل رياضي رسوبگذاري در مخزن سد علويان مراغه با داده هاي آبنگاري عنوان مقاله:
مجله آب و فاضلاب نام مجله:
شماره 67 صفحات:
فایل PDF:

12345678910...

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد