وب سایت شخصی محمد علي طينتيمراجعه شود به "ليست انتشارات" نویسندگان:
. تاریخ انتشار:
نمايه دار يا علمي پژوهشي نوع مقاله:
. عنوان مقاله:
. نام مجله:
صفحات:
فایل PDF:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد